Jdi na obsah Jdi na menu
 


Harry Potter a Ohnivý pohár

30. 5. 2007
1. Úvod: Úvodem bych asi jen uvedl, že hra má konzolové ovládání, oproti předchozím dílům, kde byla kamera umístěna za hlavu hlavní postavy, se zde kamera volně pohybuje, někdy dosti nešikovně. Systém hry je jednoduchý => sbíráte turnajové štíty a pokud jich máte dost, otevře se další oblast. Sbírejte hodně fazole, protože za ně si koupíte karty, které vylepšují vlastnosti vaší postavy. Ať už energii nebo třeba sílu kletby. Velice šikovná karta je karta Přátelství (pokud jste v blízkosti svého kamaráda, tak se vám postupně doplňuje zdraví). Malé čokoládové žabky jsou něco jako "životy". 2. Ovládání: Pohyb hlavní osoby je řešen "nečekaně" kurzorovými klávesami, dále k přivolání předmětu (většinou fazolí nebo kotlíků) slouží klávesa Y, k selání jednoduché "rubací" kletby [X] a k seslání složitějších kouzel (zvednutí kamenu, uhašení ohně, atd.) je [C]. Potvrzování v menu je mezerníkem a návrat zpět je pomocí backspace. V submenu je pomocí [C] obrazovka Folio Universitas, kde si kupujete karty za sesbírané fazole. Ještě je zde Info [I]. 3. Návod: a) Mistrovství světa ve famfrpálu: Po krátkých animacích se ocitnete na místě konání mistrovství, které už napadli Smrtijedi a vaším úkolem je se dostat k přenášedlu. Tato úroveň je spíše výcviková a vyskoušíte si zde ovládání hry. Postupně se probíjejte přes blátoplazi, tahejte za kmeny spadlých stromů, abyste si uvolnili cestu a také pomocí Wingardium Leviousa [C] - kombinovaného kouzla - odstraňte z cesty za účasti svých společníků (někdy i pana Weaslyho) velké balvany. b) Obrana proti černé magii - První lekce Po animaci začarujte na kbelík, sesbírejte fazole a pokračujte dále dveřmi. Za dveřmi narazíte na několik blátoplazů. Buď do nich prostě rubejte, nebo na ně házejte kameny, zvedejte do vzduchu, aby je mohl zneškodnit Ron s Hermionou atd. Po zneškodnění všech blátoplazů se dejte dalšími dveřmi. Zde je úkolem pomocí přivolávacího kouzla sebrat odměny ze sloupů. Na konci místnosti je podstavec s knihou, pomocí které se naučíte další kouzlo Aqua Eructo [C]. Toto kouzle vyšle z vaší hůlky proud vody, který použijete hlavně k uhašení ohňů nebo Salamandrů. c) Obrana proti černé magii - Druhá lekce Opět projděte dveřmi. Tato lekce slouží hlavně k procvičování nově získaného výše zmiňovaného kouzla. Takže uhaste ohně, poté větší ohně, na které musíte být minimálně dva a následně největší oheň, který uhaste všichni tři najednou. Projděte dveřmi. Zde je úkolempozazit několik salamandrů. Nejdřív uhaste salamandra a potom ho rubací kletbou dodělejte. Dveřmi projděte na hradby a sesbírejte odměny. Cestou na věž haste chrliče ohně. Po cestě na věž ještě narazíte na salamandrův oheň, ze kterého se rodí noví salamandři nebo se v nich znovu zapalují uhašení salamandři. Takže nejdřív uhaste salamandrův oheň a pak zlikvidujte salamandry. Přitáhněte si most a cestu k prvnímu štítu vám už brání párek salamandrů. d) Okolí Bradavic Dejte se doprava a téměř vzápětí narazíte na malý štít. Pokud těchto štítů naleznete 10, tak získáte turnajový štít. Jděte po schodech dolů a napravo je detektor černé magie (v úrovni jich je 5 a po nalezení všech získáte prémii). Pokračujte vlevo, kde ze třech kvádrů postavte schody, vylezte nahoru na plošinu. Zde se nachází soška dráčka (těch je v úrovni taky 5 a po nalezení všech získáte opět prémii) a za rohem je turnajový štít. Po sebrání štítu se hra přepne zpět do menu, takže po každém sebrání musíte začít úroveň znovu. Opět se dejte po schodech dolů a dále dolů po prknech, kde musíte pomocí kotlíků rozbíjet zdi. Za první zdí je detektor černé magie. Na plošině vlevo je další soška dráčka. Na této plošině ještě zakouzlete na kvádr na protější plošině a shoďte si ho dolů. Ještě více vlevo, od místa kde jste lezli na plošinu, je kašna, ze které po rozbití vyletí malý štít. Shozený kvádr dopravte až ke třetí plošině, na které se nachází další turnajový štít (jen pro přehlednost toto místo označím jako místo A). Ještě poznámka: po sebrání tohoto štítu se vám zpřístupní Lekce Pošuka Moodyho - Blátoplazi - Avifors. Jděte vlevo od místa A, seberte malý štít a záhy vpravo rozbijte sochy, přičemž z jedné sochy vypadne další malý štít. Pak pokračujte vlevo, uhaste chrliče a na prostranství zlikvidujte salamandry. Nachází se zde také detektor černé magie a dráček. Nakonec rozbijte podpěry. Na jedné straně jsou dvě podpěry a z jedné z nich vypadne malý štít. Sami uvidíte co udělá ta velká podpěra na druhé straně. Ronovi se naštěstí nic nestane a vy máte další turnajový štít. Na začátku úrovně teď místo po schodech jděte dále po hradbách. Odházejte kameny a jděte stále dál po hradbě (ne po schodech dolů), otvírejte si brány a stahujte mosty (čím delší "lano", tím rychleji a lépe se most stahuje). Zlikvidujte kůroleza. Na větším prostranství je další malý štít, ale také kůrolezové, takže je zlikvidujte. O kousek výše je detektor černé magie, na úzkém pilíři je dráček. Vlevo přejděte přes prkna a napravo je malý štít a nalevo pokračujte na vrcholek věže. Na vrcholku věže se strhne docela velký souboj s kůrolezi a hodí se zde výše zmiňovaná karta Přátelství. Pak stačí uhasit velký oheň a sebrat další turnajový štít. Znovu jděte místo po schodech dál po hradbách, odházejte kameny a teď se dejte vlevo po schodech dolů. Pomocí kvádru vyšplnejte na plošinu s jezírkem. Uhaste chrliče. Z jezírka si přivolejte malý štít. Velký turnajový štít na jezírku získáte, až budete umět kouzlo Herbivicus. Takže až toto kouzlo získáte (v úrovni Bylinkářství), tak se sem vraťte. Vzadu otevřete bránu, je zde poslední detektor černé magie. Uhaste oheň, protože v něm je malý štít. Přesuňte si kvádr z plošinky vpravo na plošinku vlevo, vyšplhejte nahoru, stáhněte most, seberte poslední malý štít a kvádr za mostem dejte na místo, kde byl 1. kvádr. Seskočte na kvádr, vylezte na plošinku se štítem a ještě než ho seberete, tak zakouzlete na poslední sošku dráčka za štítem. e) Lekce Pošuka Moodyho - Blátoplazi - Avifors Tato lekce není až tak těžká, ale řekl bych, že spíš zaleží na inteligenci počítačem ovládaných postav. Princip je jednoduchý. Sešlete několik rubacích kouzel na blátoplaza, dokud se neotočí na záda. Jakmile se dostane na záda, tak ho vyzvedněte do vzduchu a čekejte až na něj společníci sešlou kletby Avifors. Nebo pokud společník zvedne blátoplaza na zádech, tak stačí pomocí [C] seslat Avifors. Mimochodem v těchto lekcích se nacházejí opět dráčci (je jich 5) a také chliči (těch je 6). Za ně dostanete spoustu fazolek a není vůbec těžké je najít. Stačí je všechny najít v jedné lekci. f) Zapovězený les Na začátku hned vpravo odstraňte balvan, je za ním malý štít. Pak jděte dále rovně až narazíte na dýměj. Hned napravo je dráček. Dýměje odhazujte pomocí [C] (až se zobrazí modrý zaměřovač, pomocí kterého můžete mimochodem zničit některé překážky - například houby atd.) a potom rychle proběhněte místem, kde dýměj stála. Na tomto místě totiž za okamžik vyroste nová dýměj. Můžete jít buď vpravo, nebo vlevo. Je to jedno, protože se cesta opět spojí. Vlevo je za houbami malý štít, kdežto vpravo je dráček. Tam, kde se cesta spojí, je další malý štít. Pokračujte dále. Probořte si cestu houbama pomocí dýměje. Pak narazíte na velké blátoplazy. Po jejich likvidaci vylezte na plošinu napravo. Přejděte zítku a uvidíte draka. Zatím si vás nebude nějak extra všímat. Za dýmějemi je malý štít. Hodně na ně kotlík ze zítky a pak ten štít přivolejte. Pokračujte k další zítce. Na ní je malý štít a drak už si vás začne všímat, takže se snažte hýbat. Běžte pořád rovně. Haste ohně a případně zabíjejte blátoplazy. Až dorazíte k jakémusi rozcestí s obrazcem na zemi. Vpravo je mítina s dýněmi, které doplňují zdraví, ale po sebrání se objeví blátoplazi. Vlevo pokračujte dále až na další rozcestí. Toto rozcestí vede opět na stejné místo, což je takové nadvoří. Vpravo je oheň, který uhaste a je tam malý štít. Taky je tu houba, což je něco jako detektor černé magie v Okolí Bradavic. Odsuňte kmen a pokračujte na nádvoří. Drak pristane na bráně a zapálí salamandrovské ohně. Tak tady zlikvidujte salamandry. Pokračujte bránou a po hradbách. Haste chrliče a také seberte malý štít a pořád dále po hradbách. Přejděte po kládě, uhaste na ní oheň. Hned za kládou nalevo je houba. Na druhé straně vás čeká několik blátoplazů a taky velkej třeskavej skvorejš. Dodělejte ho tak, že ho trefujte do zadku. Po jeho likvidaci se objeví turnajový štít. Po jeho sebrání se zpřístupní 1. turnajový úkol: Drak a Lekce Pošuka Moodyho - zkouška levitace. Po opětovném spuštění se objevíte u rozcestí s obrazcem, ovšem okolí je pozměněno. Jděte směrem ke hradbám (když budete rychlí, seberete i mizející kartu za houbama) a seberte malý štít napravo. Velký kvádr přeneste až na mýtinu, kde byly dýně a kde se objevili blátolazi. Teď je tam turnajový štít, jen je ve výšce a proto musíte sem dopravit ten kvádr. Dejte se zpět vlevo a dostaňte se až k zítce. Přelezte ji. Jděte nahoru, odstraňte houby, je zde taky houba na začarování. Dostaňte se až na mýtinu, kde zlikvidujte třeskavýho skvorejše a pak už se zpřístupní turnajový štít. Je tu také dráček, malý štít, ale také kmen s pupeny, který však půjde použít jen s kouzlem Herbivicus. Znovu se dostaňte ke kládě a za kládou se dejte vpravo. Je zde dráček a taky turnajový štít, který jde však získat jen s kouzlem Herbivicus. g) 1. turnajový úkol: Drak Tento level není vůbec těžký. Stačí se trefovat do modrých kruhů, které jsou zrychlující a do červených kruhů, pomocí nichž získáváte fazole. Při držení C na svém koštěti poletíte rychleji. h) Lekce Pošuka Moodyho - Zkouška levitace Jednoduchá lekce. Stačí přenést všechny balvany na sloupy, pomocí Wingardium Leviousa ([C]). Odměnou jsou opět fazolky. i) Koupelna prefektů Po animaci se objevíte přímo v koupelně. Vaše zlaté vejce se bohužel ztratilo v potrubí. Zakouzlete na dračí sošku za vanou. Rozbijte pomocí několika kotlíků zeď. Prolezte vzniklou dírou. Zjistíte, že vejce je dole u trubky. Pokračujte nejdříve vlevo, stáhněte si most a dojděte až k plošině, kde pomocí kotlíků rozbijte zásobníky. Z jednoho z nich vypadne malý štít. Vraťte se zpět, rozbijte zásobník a pak i trubky a pokračujte jakoby pořád doleva nahoru. Rozbijte tam dva zásobníky, stáhněte si most a pak seberte malý štít, který vypadl ze zásobníku. Odtáhněte kohoutek, aby jste si dole uvolnili cestu. Tudy taky pokračujte, stáhněte si most. Na plošině odvraťte dva kohoutky, rozbijte zásobník, z kterého vypadne malý štít, a také trubky o patro níže. Pokračujte cestou, kde jste rozbili ty trubky a zároveň odvrátili kohout. Cestu vám budou znepříjemňovat kůrolezové. Pokračujte pořád dále, nalevo je plošina s dalším zásobníkem - malým štítem. Seběhněte schody a dostaňte se až na prostranství se salamandry, které zlikvidujte. Je tu také dráček. Na tomto místě se vám spustí level, až ho budete hrát znova. Most napravo je zatím zatopený, ale je u něj kohoutek. Pokračujte tady vlevo. Je tu hned dráček, stáhněte most a v zásobníku je další malý štít. Odtud také hoďte kotlíky přes rokli na dva zásobníky, které jste ještě nerozbili. Jsou v nich malé štíty. Tam, kde jste teď brali kotlíky, je hodně blízko na skále kohoutek. Pokračujte pořád rovně, až k salamandrům, které zlikvidujte. Zkuste pomocí [C] přitáhnout vejce, ale to zmizí opět v potrubí a skončí zpět v koupelně. Vraťte se tedy do koupelny. Vracejte se, až narazíte na salamandry. Zlikvidujte je a odsud postupně stáhněte všechny mostíky naproti. Pak se vydejte po nich a jděte pořád směrem zpět do koupelny. Jen dávejte pozor na všudypřítomnou páru. Až dorazíte do koupelny, tak z vejce vyletí turnajový štít. Dejte se přes most, který je teď opravený a po schodech dolů až do nijnižšího patra. Narazíte na kůrolezy a je tu malý štít. Dole je také kvádr, který musíte dostat nahoru na zítku. Tam pomocí kotlíku rozbijte trubky a kvádr přemístěte zkrz trubky až ke zdi. Pak na ní vylezte a tam už je turnajový štít. Dejte se přes most, tentokrát rovně, pokračujte po schodech nahoru stáhněte most a je zde kohoutek. Vyjděte až na plošinu, uhaste ohně salamandrů dříve, než se narodí. Odtáhněte kohoutek a rozbijte zásobníky. Vypadnou poslední dva malé štíty. Pokračujte rovně. Zakouzlete na dráčka, stáhněte dva mosty a před vámi je další turnajový štít. Hned jak se objevíte v levelu, tak je před vámi turnajový štít (to jsem trochu nepochopil). Jděte doleva, stáhněte most, uhaste salamandry. Opět stáhněte všechny mosty naproti, přes ně projděte, přelezte rovně zítku, vyčarujte si cestu přes vodu a máte další turnajový štít. Opakujte tento postup, ale pak jděte zpět a přes jezírko, je zde kohoutek, a pak dále po schodech nahoru zde je dráček a po odsunutí kohoutku, který je jakoby nejblíže k vám se vám dole zpřístupní cesta k turnajovému štítu. Jděte k jezírku a hned z kraje si přes něj přičerujte cestu, na schodech je kohoutek a nahoře přetočte dva kohouty. Pak absolvujte tento postup + jeden kohoutek navíc. Nakonec jděte k jezírku přes něj a na plošinku s dráčkem a pak po schodech dolů, kde je další turnajový štít. j) Bylinkářství Objevíte se u východu z hradu a vaším úkolem je získat knihu s kouzlem Herbivisus. Jděte po schodech dolů a dole je hned dračí soška. Jděte vlevo a otevřete si bránu. Je zde již zmíněná kniha a také malý štít. Vraťte se zpět ke schodům. Dole je lopatka (něco jako detektor černé magie nebo kohoutek) a pak pokračujte doprava. Odházejte kameny a pomocí Herbivisus si udělejte cestu. Pokračujte pořád za nosem, seberte malý štít, až nakonec dorazíte k jezírku nebo co to je. Opět rozvíjejte poupata a po květech přejděte nejdřív vpravo na ostrůvek přes dýměje a je tu malý štít. Pak vpravo vedle schodů, kde je jakési vábidlo na ty vosy, ale také dráček, lopatka a ještě malý štít. Pak jděte zpět tam kde je jenom jedna dýměj a odhoďte jí dozadu na houby, aby jste tudy potom mohli projít. Ještě než se vydáte nalevo po schodech tak musíte stáhnout most zespodu. Pak už jděte po schodech, udělejte si cestu a jděte pořád rovně až vyjdete před skleník. Zde se vám bude hra načítat po splnění úkolu. Pod schody je malý štít a taky dráček a poblíž je taky lopatka. Otevřete bránu a nejdřív uhaste ohně a pak zlikvidujte skvorejše. Odházejte si kameny ze schodiště, seberte malý štít a pokračujte dál. Objevíte se u skleníků. Toto místo označím jako místo B. Jděte nejdřív vpravo, stáhněte most, oběhněte skleník a přeběhněte přes ten most až k hradbám. Je zde dráček. Pokračujte Dolů na zahradu. Zde je lopatka a dva štíty. Jděte do skleníkové věže. Dostaňte se až nahoru, je zde malý štít a pak už rozbijte fontánu pomocí kotlíků. Seběhněte dolů, uhaste oheň a seberte žaberník. Otevřete bránu napravu, ucpěte malým kamenem díru uprostřed a přesuňte velký kvádr nad prní schody. Vylezte na kvádr, přičarujte si cestu a seberte turnajový štít. Jděte k místu B a jděte jakoby nahoru, stáhněte hned první most, seberte malý štít a hned vedle je druhý most, za nímž je turnajový štít. k) 2. turnajový úkol: Jezero Stačí jít pořád za nosem, občas něco rozbít... l) 3. turnajový úkol: Bludiště V tomto levelu stačí opět jít tam, kam to jde. Není to vůbec těžký level. V pokročilejší části tohoto levelu musíte uhýbat pohyblivým stěnám a pak už dorazíte k přenášedlu, které vás hodí přímo k lordu Voldemortu. m) Lord Voldemort Poslední level. Není také nějak obzváště těžký. Nejprve pomocí "školáckých kouzel" zničte několik kostlivců. Pak s Voldemortem utvoříte spojení kouzel, a tímto spojením můžete manipulovat. Spojením ničte kostlivce a až Voldemort po vás začne házet sochou, tak vždy uhýbejte a jakmile bude socha na zemi, tak na ní několikrát nasměrujte spojení, až nakonec socha vybuchne a vy máte další hru za sebou. Pak už běží jen krátké video a dlouhé titulky... 4. Závěrem: Návod není úplně kompletní, protože jsem neměl tolik času, abych prolejzal celou hru křížem krážem, ale k dohrání tento návod bohatě stačí... KONEC.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Chba v ovládání?

(Monika, 31. 5. 2012 10:23)

Při prvním turnajovém úkolu (boj s drakem) mi Harry při zmáknutí šipky nahoru letí směrem dolů a opačně. A je to dost blbý, zatím jsem tem úkol vůbec "nedala". Co s tím?
Napište mi na mejl: muchovamonika@centrum.cz

Zapovězený Les

(Dan, 21. 9. 2011 13:32)

taky nevím jak se tam dostat E-mail pohancenik.dan@seznam.cz dekuji za odpoved

e-mail: lovec1997@seznam.cz

(feeter, 9. 7. 2010 9:39)

ale v tom zapovězeném lese potřebuju 3 štíty abych se dostal k turnaji a nevím jak vylézt ktomu poslednímu jak je napavo od klády